• A-
  • A
  • A+

Протокол №1 загальних зборів трудового колективу

Протокол № 1

загальних зборів трудового колективу

Державного навчального закладу

«Комісарівське професійне  училище-агрофірма»

від 24 березня 2014 року

 

Голова зборів:    Каленчук Я.М.-  соціальний педагог училища-агрофірми

Секретар:          Майдік О.І. -  викладач училища-агрофірми

 

Всього членів колективу:       136 осіб

Присутні члени колективу: 98 осіб

Відсутні:                                38 осіб: (4 особи – на лікарняному

4 особи – декретна відпустка  

                                                  24 особи –  на роботі

                                                6 осіб з невідомих причин )

Запрошені:

1.Калашнік І.В. – начальник агропромислового  розвитку      

                             Перевальської  райдержадміністрації

2.Лазарєва В.М. – секретар Комісарівської селищної ради

3.Полунічева Т.І. – голова профспілки АПР в Перевальському районі

          4. Омелай В.А. –  член батьківського комітету.

          5.Батьки – 8 осіб.

Порядок денний:

1.Звіт    директора Державного навчального закладу «Комісарівське професійне училище-агрофірма»  Отрішко Володимира Петровича за період роботи з 1 липня 2013 р. по 24 березня 2014 р. та розгляд питання щодо  доцільності переукладання контракту на новий термін.

СЛУХАЛИ: 

     Отрішко В.П., директора  Державного навчального закладу «Комісарівське професійне училище-агрофірма» , який звітував  про  роботу на посаді директора за період 2009-2014 р.р.,  зробив аналіз особистої діяльності, визначив ключові проблеми розвитку училища-агрофірми  та запропонував програму перспективного розвитку навчального закладу на наступні 5 років  (Звіт додається).

ВИСТУПИЛИ:

Шестакова Т.О.,  викладач  запропонувала директору  придбати комплекти плакатів по спецтехнології та обладнанню , а також  запропонувала зі складу викладачів призначити відповідальних по контролю за зовнішнім виглядом , споживанням нецензурних слів , палінням, відвідуванням учнями уроків, дисципліною на великій перерві, та вести звіт з порушень на нараді 1 раз на місяць,  визнала  роботу керівника задовільною

Толстікова Н.О.  , майстер виробничого навчання запропонувала директору  придбати Wi-fi роутер , навушники, звукові колонки, кріплення для проектора, інформаційно-обучаючи стенди, а ще запропонувала організовувати екскурсії для учнів в інтересні місця, та визнала  роботу керівника задовільною

Лазукіна Т.В., викладач математики наголосила на ставленні

Отрішко В.П. до членів трудового колективу. Головним в своїй роботі, як керівника навчального закладу, вважає  створення в колективі  позитивного, ділового мікроклімату. Велике значення приділяє встановленню дружелюбних та людяних міжособистісних відносин між всіма учасниками навчального процесу: адміністрацією, педагогами, учнями, робітниками училища. Підтримує працездатних, творчих педагогів в їх інноваційних пошуках. Наш керівник створив в колективі атмосферу взаємоповаги, взаємопідтримки та продуктивної співпраці. Запропонувала визнати роботу директора задовільною і клопотати перед Міністерством освіти і науки України заключити новий контракт терміном на п’ять років.

Меньшиков В.В , викладач спецдисциплін     підкреслив, що Володимир Петрович  швидко орієнтується в складних ситуаціях, бачить перспективи розвитку навчального закладу, володіє умінням ставити перед колективом конкретні завдання,  окреслювати шляхи їх вирішення та організовувати роботу щодо їх виконання. Під його керівництвом проводиться багатогранна робота з впровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних підходів, інформаційно-комунікаційних технологій. Він ніколи не стоїть на місці - завжди спрямований  вперед, веде за собою членів педагогічного колективу. В’ячеслав Вікторович   схвалив роботу керівництва училища на чолі з директором. Звернувся до представника департаменту освіти і науки, молоді та спорту Луганської облдержадміністрації  з проханням порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки про заключення контракту з Отрішко В.П. терміном на 5 років.

Гопанчук О.А., завідувач господарством зазначив, що Отрішко В.П., як директор, значну увагу приділяє роботі господарчої служби училища. Постійно здійснює контроль за додержанням порядку на прилягаючий території училища, навчальних, службових приміщень,  за створенням комфортних умов для навчання учнів та роботи колективу училища. Добре володіє питанням утримання комунального господарства, оперативно вирішує всі господарські проблеми, якими б складними вони не були. Пропоную від господарської служби училища, оцінити роботу директора як задовільну і просити департамент освіти і науки Луганської облдержадміністрації  порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки  про заключення контракту з  Отрішко В.П. терміном на 5 років.

Казакова Г.В., заступник директора  з  навчально-виховної роботи,  яка  відзначила, що виховна робота є об’єктом постійної особистої уваги директора, адже він вважає  виховний процес дуже важливим в формуванні особистості молодої людини, її соціалізації до умов суспільного життя. Правильна організація цієї роботи,  безумовно, впливає на формування позитивного іміджу училища. Як керівник навчального закладу, Володимир Петрович, постійно опікується роботою гуртків, приділяє увагу якості проведення масових виховних заходів, надає допомогу в організації роботи органів учнівського самоврядування.  Особливу увагу приділяє піклуванню про дітей-сиріт та дітей з  малозабезпечених родин, учнів, які схильні до правопорушень. Запропонувала визнати роботу директора задовільною і клопотати перед Міністерством освіти і науки України заключити новий контракт терміном на п’ять років.

Поліщук В.Ф. , майстер виробничого навчання відзначив організаційні здібності Отрішко В.П. Адже завдяки ним  та виваженій кадровій політиці, демократичним підходам до управління навчальним закладом, йому вдалося створити згуртований, працездатний  колектив, якому під силу вирішувати складні питання реформування системи професійно-технічної освіти. Володимир Петрович   компетентний    керівник, постійно тримає на контролі навчально - виробничу діяльність майстрів виробничого навчання. Під його керівництвом здійснюється цілеспрямована робота з поповнення матеріально - технічної бази з професій.  Багато зусиль докладає питанню встановлення контакту і плідної співпраці з підприємствами, соціальними партнерами,  що є необхідною умовою організації виробничої практики учнів та подальшого їх працевлаштування. Володимир Петрович своєчасно відчуває вимоги сьогодення, чуйний до змін і інновацій. Він є ініціатором багатьох змін, які відбуваються в нашому училищі  і здійснюються командою на чолі з директором. Запропонував визнати роботу директора задовільною і клопотати перед Міністерством освіти і науки України заключити новий контракт терміном на п’ять років.

Башта В.В. , майстер виробничого навчання звернув увагу присутніх  на особисті риси Володимира Петровича, як керівника. Директор – людина вимоглива як до себе, так і до підлеглих. Він  завжди дасть правильну і корисну пораду, співчутливий до чужого болю. Запропонував діяльність директора визнати задовільною і клопотати перед Міністерством освіти і науки України укласти контракт терміном на 5 років.

          СЛУХАЛИ: 

         Каленчука Я.М., голову зборів, який повідомив присутнім про необхідність обрання лічильної комісії.

          Запропонував для оцінки діяльності директора Отрішко В.П.  та подальше укладення контракту на посаду директора Державного навчального закладу «Комісарівське професійне училище-агрофірма»  строком на п`ять років обрати лічильну комісію у складі:

Толстікова Н.О., Могильний О.І., Ісупова Л.О., Бондар Ю.В.,

Мілько Л.Г.  Пропоную голосувати списком.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - 95 осіб;

«ПРОТИ» - 0 осіб;

«УТРИМАЛИСЬ» - 3 особи.

        УХВАЛИЛИ:

       Згідно результатів голосування обрати лічильну комісію у складі 5 осіб:  

Могильний О.І.,Толстікова Н.О., Ісупова Л.О., Бондар Ю.В.,

Мілько Л.Г. 

Розподілити обов`язки комісії таким чином:

Голова лічильної комісії: Бондар Ю.В. викладач

Члени комісії:     Могильний О.І.     заступник директора з навчально-виробничої роботи

                                  Толстікова Н.О.    майстер виробничого навчання                             Мілько Л.Г.              викладач

Секретар:                  Ісупова Л.О.            секретар училища

          Згідно з протоколом лічильної комісії № 2 від 24 березня 2014 року щодо оцінки звіту директора Отрішко В.П. за період 2009-2014 рр. та доцільності переукладення контракту терміном на 5 років, зазначено признати роботу задовільною та клопотати перед Міністерством освіти і науки України про переукладення контракту терміном на 5 років, адже під час голосування встановлені наступні результати:

         Оцінка звіту директора Отрішко В.П.  за період 2009-2014 р.р.

«Задовільно»      93 особи             

«Незадовільно»  2 особи                                 

«Утримались»               3 особи

         За укладення контракту терміном на 5 років:

«За»           98 осіб                

«Проти»    0 осіб

«Утримались»    0 осіб

 

УХВАЛИЛИ:

           Визнати роботу директора Державного навчального закладу «Комісарівське професійне училище-агрофірма» Отрішко В.П. задовільною    

та клопотати перед    Міністерством освіти і науки України про переукладення контракту на новий термін строком  на 5 років.

 

         Голова зборів                             Я.М.Каленчук

         Секретар                                     О.І. Майдік

 

 

Скачать документ